PSYCHOMED

Ośrodek Diagnostyki i Psychoterapii

Anna Syska

psychoterapeuta młodzieży i osób dorosłych, terapeuta rodzin Absolwentka szkolenia z Integratywnej Psychoterapii Krótkoterminowej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. W trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży, osób dorosłych, a także rodzin. Jako psychoterapeuta pomagam swoim pacjentom z takimi problemami jak: zaburzenia nerwicowe i lękowe, depresja, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość), zaburzenia zachowania, zaburzenia nastroju.

Pracuję głównie w podejściu psychodynamicznym oraz systemowym, poddając swoją pracę regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Odbyłam 3 miesięczny staż w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego na Oddziale Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych.

Kontakt:

Anna Syska 660-486-849

KWANT Kielce